Zanimljivo na "Savetovanju o savremenoj proizvodnji voća".
Leska ili borovnica, pitanje je sad! Šta birate?