Gajenje rasada na pelet.
Gazdinstvo Ana Gajic 2019