Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

SUZBIJANJE SMRDLJIVIH STENICA NA VOĆKAMA

Smeđa mramorasta stenica (Halyomorpha halys) poreklom je iz Azije i kod nas ima 1 - 2 generacije godišnje. Odrasle jedinke stenice H. halys su duge 12 - 17 mm, široke 7 - 10 mm, štitastog oblika tela. Obojene su različitim nijansama smeđe boje na leđima i na trbuhu, sa sivim, prljavo-belim, crnim, bakarnim i plavičastim tačkicama, zbog čega izgledaju kao da su mramorne. Larve, prolaze kroz pet razvojnih stadijuma. Polifagna je štetočina koja napada više od 170 biljaka domaćina, uključujući veliki broj vrsta voćaka, povrtarskih i ratarskih kultura, šumsko i ukrasno drveće. Štete koje prouzrokuje mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete čini odrasli oblik (imago) i larve bodenjem i sisanjem na biljnim organima, u koje ubrizgavaju probavne enzime tokom hranjenja što dovodi do različitih deformacija biljnoga tkiva. Indirektne štete nastaju kada se tokom ishrane (ubadanjem rila), prenose prouzrokovači biljnih bolesti, bakterije ili gljivice, koji mogu prouzrokovati trulež plodova, nekroze ispod epidermisa i deformacije plodova voća. Vidljiva su mesta uboda u plod lešnika, kao i naknadni razvoj gljivičnih oboljenja na plodovima. Napada razne vrste: jabuku, breskvu, smokvu, vinovu lozu, kupinu, šljivu, krušku, trešnju, borovnicu i dr. Ima najčešće dve generacije godišnje (verovatno više u južnoj Americi).
Prezimljavaju odrasle jedinke koje su reproduktivno neaktivne. Aktivne su krajem aprila, jaja polažu sredinom juna, adulti (odrasli) se pojavljuju u julu/avgustu. Odrasli mogu da lete preko 2 km. Privlači ih svetlost noću. Nimfe imaju 5 razvojnih stadijuma, te nastaje adult mužjak i adult ženka. Odrasli (adulti) su uglavnom prisutni od proleća do kraja leta. Potom počinju da traže utočišta u kućama i drugim zaštićenim mestima, kako bi prezimeli. Nakon zimskog perioda, u proleće, jaja polaže na naličje lišća 250 - 400 jaja po ženki. Od juna do avgusta, ženka polaže 20 - 30 svetlo zelena, bačvasta jaja, u gomilice, sa donje strane lišća. Nakon 4 - 5 dana iz jaja se izležu nimfe. Novoizlegle nimfe su žućkaste sa šarama crne i crvene nijanse i crvenim očima. Privlači ih svetlost noću. Kasnije nimfe postaju nešto tamnije. Smrdljiva mramorasta stenica izaziva male nekrotične oaze na listovima i plodovima voća, u rasponu od blage do ozbiljne.

M e r e z a š t i t e

Mere suzbijanja, u ovom slučaju, leske od fitofagnih stenica su složene i svaka primenjena metoda daje delimične rezultate. U zasadima lešnika potrebno je sprovoditi redovne preglede stabala ili monitoring (praćenje) sa piramidalnim crnim klopkama koje su komercijalno dostupne. Pregled stabala i utvrđivanje brojnosti stenica može se obavljati i postavljanjem pokrivke (PVC ili drugi materijal) ispod stabala i otresanjem grana, te prebrojavanje uhvaćenih jedinki.
U Republici Srbiji nemamo registrovanog iinsekticida za suzbijanje stenica u lesci, breskvi i kod drugih voćaka. Preparat Poleci plus (deltametrin) registrovan je za suzbijanje stenica (Heteroptera) na jagodi, pšenici, kukuruzu i pamuku, dok je preparat na bazi acetamiprida (Mospilan 20-SG) registrovan za suzbijanje stenica na ukrasnom bilju na otvorenom, a Mospilan 20-SP za suzbijanje stenica na suncokretu. Literaturni podaci iz SAD-a preporučuju korišćenje preparata na bazi acetamiprida (Mospilan) koji imaju vrlo dobar efekat na stenice posebno smeđu mramorastu stenicu, dok pojedini autori navode dosta dobar efekat preparata na bazi sulfoksaflora (Closer). Ovde je potrebno napomenuti da preparati Closer i Mospilan 20-SG ili 20-SP nisu registrovani za korišćenje u zasadima leske i drugih voćaka. Insekticidni preparati upotrebljavani za korišćenje kod leske su na bazi deltametrina: Decis 100-EC, Demetrina 25-EC, Scatto, Rotor Super i spirotetramata (Movento), dok su u ekološkoj proizvodnji leske dozvoljeni preparati na bazi spinosada (Laser) i biološki insekticid na bazi bakterije Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (Dipel DF). Na žalost, nije bilo moguće pronaći literaturne podatke vezano za stvarni efekat navedenih preparata na fitofagne stenice. Italijanski autori navode kako su dosta dobro delovanje na smeđu mramorastu stenicu pokazali preparati na bazi aktivne materije hlorpirifos i hlorpirifos-metil (Nurelle D, Chromorel-D, Pyrinex 48 EC i dr.).
Pojedini podaci ukazuju da je moguće suzbijati mramorastu smrdljivu stenicu na voćkama sledećim preparatima:
1. Aktara (VDG). Sredstvo neonikatinoidne grupe na bazi tiametoksama (250 g/kg), u obliku granula disperzibilnih u vodi. Pogodan preparat za suzbijanje smdrljivih stenica voćaka u koncentraciji 0,02 %. Karenca 21 dana, jabuka i kruška.
2. Tanrek. Neonikotinoidni vodorastvorljivi koncentrat na bazi imidakloprida (200 g/l). Pogodan za suzbijanje smdrljivih stenica kod voćaka u koncentraciji 0,03 %. Karenca za jabuku je 14 dana.
3. Calypso. Koncentrat suspenzije grupe neonikotinoda, sa aktivnom materijom tiakloprid (480 g/l). Pogodan za suzbijanje smrdljivih stenica kod voćaka u koncentraciji 0,02 %. Karenca 21 dana, jabuka i kruška.
4. Mido 20 % SL. Na bazi je imidakloprida. Koristi se za suzbijanje smrdljivih stenica kod voćaka u koncentraciji 0,02 - 0,025 %. Karenca 14 dana, jabuka i kruška.
5. Confidor 200 SL. Koncentrat za rastvor, neonikotinoidne grupe, dok je aktivna materija imidakloprid (200 g/l). Preporučuje se za suzbijanje smrdljivih stenica, u koncentraciji 0,03 %. Karenca za jabuku je 14 dana.
Smrdljive stenice pokazuju anabiozu i pri uznemiravanju imaga i nimfe padaju na zemlju i simuliraju smrt. Kasnije se vraćaju na biljke hraniteljke. Insekticidi koji se koriste moraju prekinuti anabiozu i sprečiti njihovo vraćanje na ishranu. Pri suzbijanju koriste se dve vrste insekticida, prvi folijarni, da izazove padanje i drugi da deluje na njih na zemlji. Može se tretirati folijarno na stablima voćki, a zatim tretirati zemljište ispod voćki. Zbog anabioze, smdrljive stenice teško su pokretljive u nepovoljnim uslovima (hladnoća), te tretmane insekticidima izvesti u ranim jutarnjim časovima. Tako se sprečavaju da padnu na zemlju i ponovo vrate na biljku hraniteljku, odnosno voćku. Da bi došle u kontakt sa insekticidom, suzbijanje se izvodi ujutro od 4 - 8 časova.
Uginjavanje adulta Halyomorpha halys (smeđe mramoraste stenice), kao prava mera efikasnosti i prekidanja anabioze, utvrđeno je nekim ispitivanjima u tretmanima sintetičkih insekticida. Između insekticida pokazala se razlika u efikasnosti delovanja, kao i osetljivosti nimfi i imaga, jer su nifme osetljivije od imaga. Najbolju efikasnost pokazala je kombinacija Plures EW (a.m. deltametrin) 0,05 % + Imidan 50-WP (organofosfat) 0,2 %, zatim Plures EW (a.m. deltametrin) 0,1 % i Corona SP (a.m. acetamiprid) 0,05 %.
Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije