Postovani dali je ko upoznat sa bademom I moye li u srbija da se gaji .