Plava rakija
Često se dešava da u domaćinstvima bude mutna rakija. Nekada su to greške koje prave sami domaćini prilikom fermentacije kljuka, nekada je u pitanju kazan, a često i voće od kojeg se peče rakija. Kada se pojavi mutna rakija ili se zamuti nakon dužeg vremena domaćini uglavnom ponovo prepeku, ali ne znaju šta je dovelo do tih vizuelno uočljivih mana rakije.
O ovim manama rakije koje se vizuelno uočavaju i o drugim manama možete pročitati u skoro svakoj knjizi o proizvodnji rakije i uglavnom su naširoko opisane i objašnjene. Meni je ovde cilj da što jednostavnije i što jasnije, a u kratkim crtama iznesem razloge i rešenja ovih problema.

Pahuljice i talog bele boje u rakiji

Rakija je bila razblažena običnom ili nedovoljno mekom vodom.

Ovakve vode u sebi sadrže Ca i Mg koji dovode do zamućenja i taloženja.

Rešenje 1:

Razblažiti na finalnu jačinu
Rashladiti na -10
Sačekati da prođe 4dana
Filtrirati
Rešenje 2:

Razblažiti na 20-25 vol%
Ponovo prepeći
Razblažiti na finalnu jačinu, ali DESTILOVANOM vodom
Rešenje 3:

Primena katjonskog izmenjivača jona DOWEX 50Wx8 u H-obliku

Mutna rakija sa belom nijansom

Nije na vreme odvojena patoka. Rakija koja na luli curi ispod 45 vol% jačine hoće da se zamuti jer se u njoj slabije rastvaraju teže isparljive komponente.

Rešenje:

Razblažiti na 20-25 vol%
Ponovo prepeći
Odvojiti patoku (ono što curi posle 45 vol%)
Razblažiti na finalnu jačinuIzazvano većim sadržajem etarskih ulja i terpena.
Plavičastomlečna mutnoća rakije, plavičasti talog i mutnoća nastala posle dodavanja destilovane vode

Ovako mutna rakija pojavljuje se kada voće ima veći sadržaj etarskih ulja i terpena, to je normalno u pojedinim godinama. Etarska ulja i terpeni su teško rastvorljiva jedinjenja, a rastvaraju se na višim temperaturama i u jakim rakijama pa ih onda ne vidimo i ako su možda tu. Kada razblažimo rakiju ili je rashladimo etarska ulja i terpeni prelaze u nerastvorljivo stanje i postaju vidljivi. Prvo se stvara plavičasta mutnoća, a onda posle nekog vrmena dolazi do stvaranja pahuljastog plavičastog do plavičastozelenog taloga.

Najčešće se javlja kod Viljamovke, višnje, taloga kvasca, kleke i travarice.

Rešenje 1:

Rakiju spustiti 5 vol% ispod željene jačine (npr. Želimo da nam rakija na kraju bude jaka 45 vol% mi je sada razblažimo na 40 vol%)
Rakiju držimo na niskoj temperaturi 5 dana
Filtriramo
Jačom rakijom povećamo jačunu na željenu.
Rešenje 2:

Na 100l rakije razmuti se 150g benonita
Drži se na niskoj temperaturi do 20 dana da se sve staloži.
Otoči se i filtrira
Mesto bentonita mogu da se koriste i druga sredstva za bistrenje kao što su:

Magnezijum-oksid(100-950g/100l), dijatomejska zemlja(200-300g/100l) ili kobinacija K-kazeinata i bentonita.

Žuti i mrki talog

Rakija je bila u dodiru sa gvožđem ili je razblažena vodom sa puno gvožđa.

Rešenje:

Razblažiti na 20-25 vol%
Ponovo prepeći
Mrko-crvenkasti talog, crvenkasti talog i žućkasta boja rakije.

Kljuk ima povećan sadržaj isparljivih kiselina koje su reagovale sa bakrom.

Oštećene su kalajisane površine na kazanu.

Rakija je čuvana u bakarnoj posudi.

Rešenje:

Razblažiti na 20-25 vol%
Dodati NaOH do pH=7
Ponovo prepeći
Plava do plavozelene boje rakije

Rakija je pečena od ciknulog kljuka

Rešenje:

Razblažiti na 20-25 vol%
Dodati NaOH do pH=7
Ponovo prepeći
Crna boja rakije

Rakija sa povišenim nivoem gvožđa čuvana je u drveno bure.

Rešenje:

Razblažiti na 20-25 vol%
Dodati NaOH do pH=7
Ponovo prepeći
Mutna rakija i rakija sa lošom bojom

Može se još bistriti i aktivnim ugljem (10-20g/100l), ukoliko se ne narušava aroma pića. Kontakt rakije i aktivnog uglja ne sme da bude duže od jednog dana.

Ako imate neki od ovih problema pošaljite mi sliku pa da priložim ovde uz članak.
Izvor: vinskamusica.rs


Oprema za proizvodnju vina, rakije, grožđa i voća - Vinska Mušica

Imamo više od 800 proizvoda za proizvođače vina i rakije, a uz svaku kupovinu izdajemo račun i garanciju. Plaćanje pouzećem ili na osnovu predračuna. ✅

vinskamusica.rs