Višnja je u zlatarskom kraju dobro rodila, pa u branju pripomognu i najmlađi.