U planinskim selima jugozpadne Srbije, tamo gde nema adekvatne mehanizacije, sneg sa puteva do svojih kuća meštani čiste uz pomoć voze koju vuče volovska zaprega, kao na slici u selu Draževići kod Nove Varoši.