Pašnjacima se u razvijenijim zemljama sveta poklanja sve više pažnje. Zašto je i kod nas ispaša onaj ekonomičniji način uzgoja stoke, saznaćete uskoro na Agroklubu!