Od devedesetih godina, kada je Vladimir Vozar ušao u svet organske proizvodnje, do danas, mnogo toga se promenilo. Saznajte šta?