#Hattat traktor poseduje elektro kvačilo na dugme za menjanje brzina, omogućeno je i spoljno upravljanje polugama na dugme, ima i osam izvoda hidraulike, hidraulični topling. https://bit.ly/3eLZdQN