Čemu da se nadaju proizvođači kad podbaci rod kukuruza? Da li je pravovremena zaštita od bolesti mogla da "spasi stvar"?