Oj oraje, oraje
Daleko sam od tebe
Svakim danom sve sam dalje
A ti širiš grane
Širiš grane i još čekaš na me