Koliko je složeno pripremanje silaže otkrio nam je Mario Živković iz Selaca Đakovačkih kojega i samog uhvati nervoza kada se krene s ovim poslom u godini. Kaže, ne smije se pogriješiti ni u jednoj fazi. Kako to radi najuspješniji proizvođač kukuruzne silaže, koji je ove godine odnio tu titulu na natjecanju u njezinoj kvaliteti, a koju je organizirao HAPIH, čitajte sutra na Agroklubu!