Prošle je godine mladi stočar Mario Živković iz Selaca Đakovačkih imao najbolje ocijenjenu silažu. Što se tiče ovogodišnje, nada se da će zrno biti dobre kvalitete čime se dobiva hrana visoke energetske vrijednosti. Sijao je hibrid FAO grupe 650, no nije se oslonio samo na nju jer, poručuje, ako jedna bude u lošijoj kondicijskoj situaciji, može ga spasiti druga grupa koju je posijao na ostatku površine.
Kakve još savjete ima za naše čitatelje? Čitajte!


Mario Živković: Cijena stočne hrane je sve viša pa je priprema kvalitetne silaže još važnija

Priprema kvalitetne kukuruzne silaže važna je za profitabilnost svake farme goveda jer njezin udio u obroku pojeftinjuje ulaganja u hranidbu, što je proizvođačima itekako bitno pogotovo u posljednje v...

www.agroklub.com