KWS Srbija d.o.o

Uspeh kompanije KWS je zasnovan na tradiciji dužoj od 150 godina poslovanja, stalnom kontaktu sa proizvođačima, širokom portfoliu vodećih hibrida i sorata i jakom brendu. Ključna oblast delovanja kompanije KWS je upravo proizvodnja visokoprinosnoog semena hibrida kukuruza, suncokreta, uljane repice, sirka, šećerne repe. Jedna od osnovnih vrednosti selekcionog programa je snažna orjentacija ka lokalu, ka proizvođaču koji proizvodi u specifičnim uslovima, a sve u cilju iznalaženja optimalnih rešenja za potrebe i izazove u različitim regijama.

KWS Srbija d.o.o

Kontaktirajte nas

KWS SRBIJA d.o.o Bečej
Industrijska 5
21220 Bečej
Tel: +381 (0) 21 215 61 04

KWS Srbija d.o.o
Milutina Milankovića 9/Đ
11 070 Novi Beograd
Tel: +381 (0) 11 4143 305


 

 

E-mail:mykws.rs@kws.com

Poseti našu web stranicu!

Lokacija