AgroKlub.rs

\

Petrokemija d.o.o

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Sve o AgroKlubu » Partneri » Petrokemija d.o.o

Petrokemija d.o.o

AgroKlub.rs Partner

Petrokemija d.o.o

Petrokemija Kutina je lider na tržištu mineralnih đubriva u Hrvatskoj i značajan učesnik na regionalnom tržištu. Dugoročni ciljevi kojima teži Petrokemija su potpuno zadovoljstvo kupaca postignuto visokim kvalitetom proizvoda i usluga, rast prodaje na regionalnom tržištu, zaštita okoline u skladu sa normama i standardima EU.

Tekstovi Petrokemija d.o.o

Kako obaviti kvalitetnu prihranu povrća?

Petrokemija
08.04.2017.

Kako obaviti kvalitetnu prihranu povrća?

Za uspešan uzgoj povrća neophodna je primena organskih i mineralnih đubriva kako bi se omogućili dobri preduslovi za uzgoj i osigurala dovoljna količina lako pristupačnih hraniva. Primenom organskog đubriva zemljište je rahlije, prozračnije, bolje propusnosti za vodu, bolje mikrobiološke aktivnosti i veoma povoljno utiče na brži početni razvoj... Kako obaviti kvalitetnu prihranu povrća?

ASN ili KAN za prvu prihranu ozimih žitarica

Petrokemija
08.02.2017.

ASN ili KAN za prvu prihranu ozimih žitarica

Blagovremena prva prihrana važna je za sve žitarice, a naročito za ječam. Pored toga, jer ova prihrana utiče na koncentraciju hlorofila u listu, intenzivniju fotosintezu i rast biljaka. Njena ključna uloga je u formiranju primarnog i sekundarnog izdanka u korenu, koji predstavljaju produktivne vlati jer nose klas. Izostanak ove prihrane ili kašnjenje... ASN ili KAN za prvu prihranu ozimih žitarica

Važnost prolećne prihrane višegodišnjih zasada

Petrokemija
07.02.2017.

Važnost prolećne prihrane višegodišnjih zasada

Višegodišnje kulture započinju nov rast i razvoj sa sačuvanim zalihama hraniva od prethodne vegetacijske godine. Sačuvan oblik azota koji se nalazi u obliku aminokiselina, amida i proteina služi kao energija za početni rast. Međutim, za kasnije fiziološke procese potrebno je osigurati nove količine azota putem prolećne prihrane. Azot dodat... Važnost prolećne prihrane višegodišnjih zasada

Želite preporuku đubrenja od stručnjaka Petrokemije?

Petrokemija
29.11.2016.

Želite preporuku đubrenja od stručnjaka Petrokemije?

Osnov za određivanje ispravne preporuke za đubrenje su fizičke i hemijske karakteristike zemljišta od kojih zavisi usvajanje pojedinih biljnih hraniva. Takođe su važni i ekološki uslovi područja čija veća količina padavina uslovljava moguća ispiranja na laganijim, peskovitim zemljištima dok u sušnim područjima može doći do prestanka... Želite preporuku đubrenja od stručnjaka Petrokemije?

Petrokemijin ASN pokazao svoju efikasnost!

Petrokemija
19.11.2016.

Petrokemijin ASN pokazao svoju efikasnost!

ASN je novi proizvod Petrokemije s nizom povoljnih uticaja pa je ove godine primenjen u oglednom polju postavljenom u mestu Vaška u susednoj Republici Hrvatska. Cilj ogleda bio je da se pokaže efikasnost ASN-a u poređenju sa široko primenjivanim azotnim đubrivom KAN-om. Odabrana su dva hibrida, jedan iz FAO grupe 300, drugi iz FAO grupe 500. Posejani... Petrokemijin ASN pokazao svoju efikasnost!

Pregled svih tekstova partnera Petrokemija d.o.o.

Svi tekstovi Petrokemija d.o.o

Oglasi Petrokemija d.o.o

Zaštitna sredstva i đubriva

AN N 33,5

AN N 33,5

Petrokemija d.o.o

AN N 33,5 - amonijum nitrat za poljoprivredu azot (N) 33,5 % magnezijum (MgO) 1 % sadržaj vlage do 0,5...

Đubriva

KAN N (MgO) 27 (4,8) - prilirani

KAN N (MgO) 27 (4,8) - prilirani

Petrokemija d.o.o

Hemijski sastav: 27 % ukupno azota: amonijum azot 13,5 % nitratni azot 13,5 % 4,8 % ukupni magnezijum...

Đubriva

NP 20-20

NP 20-20

Petrokemija d.o.o

Hemijski sastav: 20 % ukupni azot (N) 11 % amonijumskog azota 9 % nitratnog azota 20% fosfor (P2O5) 20 %...

Đubriva

ASN amonijum sulfonitrat (26 N+15 S)

ASN amonijum sulfonitrat (26 N+15 S)

Petrokemija d.o.o

Hemijski sastav: Azot ukupno (% mas) 26,0 Amonijumski azot 20,0 Nitratni azot 6,0 Sumpor (% mas...

Pregled svih oglasa partnera Petrokemija d.o.o.

Svi oglasi Petrokemija d.o.o

Petrokemija d.o.o

Kontaktirajte nas

Petrokemija d.o.o
21 000 Novi Sad
Ilije Ognjanovića 28
Tel: +381 (0) 21 424 472

e-mail: prodaja@petrokemija.rs
web: www.petrokemija.rs

Lokacija