Fungicidi

Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva - Fungicidi

Collis®

Collis® je kombinirani preventivni fungicid sistemičnog učinka za suzbijanje pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,03-0,04% (3...

cena na upit

FORUM STAR ® / COLLIS ® / CHROMOSUL ® 80

Kombinacija kontaktnih i sistemičnih fungicida.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće granule / tekuća koncentrirana suspenzija/ močive samodisp...

cena na upit

FORUM STAR®

Kombinirani sistemični fungicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće granule - koncentrat za suspenziju.FORUM STAR je kombinirani fungicid nam...

cena na upit

CABRIO® TOP

Preventivni fungicid lokalnosistemičnog i translaminarnog djelovanja.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule CABRIO TOP namijenjen je za suzbija...

cena na upit

STROBY ® WG

Sistemični fungicid iz skupine strobilurina.Oblik formulacije: močive dispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju STROBY WG namijenjen je z...

cena na upit

TERCEL ®

Kombinirani preventivni fungicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.TERCEL je namijenjen za suzbijan...

cena na upit

POSTALON 90 SC

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid.Oblik formulacije: tekuća koncentrirana suspenzija.POSTALON 90 SC namijenjen je za suzbijanje bolesti:vinove...

cena na upit

SIGNUM ®

Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.SIGNUM je namijenjen za...

cena na upit

CHROMODIN® S - 65

Preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti.Oblik formulacije: močivi prah - koncentrat za suspenziju.CHROMODIN S-65 namijenjen je za suzbi...

cena na upit

DELAN® 700 WDG / STROBY ® WG / CHROMOSUL® 80

Preventivni kontaktni fungicidi.Oblik formulacije: samodispergirajuče granule - koncentrat za suspenziju.KOMBINACIJA fungicidnih pripravaka namijenjen...

cena na upit

STAR ® 80 WP

Preventivni kontaktni fungicid iz skupine ditiokarbamata.Oblik formulacije: močivi prah - koncentrat za suspenziju.STAR 80 WP namijenjen je za suzbija...

cena na upit

RIVAL ®

RIVAL je kombinirani sistemično-kontaktni fungicid namijenjen za suzbijanje bolesti:peronospore u konc. 0,3-0,4% (300-400g sredstva u 100 l vode) uz u...

cena na upit

Delan® 700 WDG

Preventivni kontaktni fungicid. Oblik formulacije: samodispergirajuće granule - koncentrat za suspenziju. DELAN 700 WDG namijenjen je za suzbijanje bo...

cena na upit

Indar 5 EW 100 ml fungicid

Indar 5 EW je sistemični fungicid za suzbijanje pjegavosti lišća, krastavosti plodova jabuke i kruške, te pepelnice jabuke. U svijetu se primjenjuje z...

cena na upit

Modro ulje pesticid 1l

Modro ulje je kombinirani insekticid-fungicid u obliku koncentrirane suspoemulzije za zaštitu trajnih nasada.DJELATNE TVARIbakar 100 g/l (iz bakrovog...

≈ 6,80 € 816,70 din

Mikal Flash

Mikal Flash je sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje peronospore i crne pjegavosti vinove loze. Način djelovanja ovog pripravka je specifičan...

cena na upit

Stranica 10 od 10. Rezultati 181 - 196 od 196.