Herbicidi

Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva za suzbijanje korova - Herbicidi

Racer® 25 EC

Selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u suncokretu, kukuruzu i krumpiru. Racer 25 EC je zemlj...

cena na upit

Saltus®

Aktivna supstanca: Imazamoks 80 g/l Problemi koje možete rešiti: Vijušac njivski Boca obična Tatula obična Štirovi Ambrozija pelenasta Sirak divlji Mu...

cena na upit

Mistral®

Aktivna supstanca: Metribuzin 700 g/kg Problemi koje možete rešiti: Lipica teofrastova Pepeljuga srcolisna Pepeljuga obična Štirovi Čestoslavica persi...

cena na upit

Kalif® 480 EC

Aktivna supstanca: Klomazon 480 g/l Problemi koje možete rešiti: Divlji sirak iz semena Proso korovsko Broćika lepuša Mišjakinja obična Tarčužak običn...

cena na upit

Goltix® Gold

Aktivna supstanca: Metamitron 700 g/l Problemi koje možete rešiti: Štir obični Tatula obična Pepeljuga srcolisna Pepeljuga obična Ambrozija pelenasta...

cena na upit

Diler®

Aktivna supstanca: Kletodim 120 g/l Problemi koje možete rešiti: Proso korovsko Sirak divlji Muhari Pirevina obična Primena Diler® je selektivni siste...

cena na upit

Dikamin® 600

Aktivna supstanca: 2,4-D dimetil amonijum (2,4-D DMA) 720 g/l (2,4-D 600 g/l) Problemi koje možete rešiti   Štir obični Vidovčica crvena Vidovčica crv...

cena na upit

Chief®

Aktivna supstanca: Mezotrion 100 g/l Problemi koje možete rešiti: Pepeljuga obična Vijušac njivski Dvornik ptičji Dvornik veliki Štir obični Lipica te...

cena na upit

Belvedere® Forte 400 SC

Aktivna supstanca: Fenmedifam 100 g/l   Desmedifam 100 g/l Etofumesat 200 g/l Problemi koje možete rešiti Proso korovsko Pomoćnica obična Tatula običn...

cena na upit

Belvedere® 320 SC

Aktivna supstanca: Fenmedifam 160 g/l Desmedifam 160 g/l Problemi koje možete rešiti: Štir obični Boca obična Lipica teofrastova Pomoćnica obična Goru...

cena na upit

Agil

Aktivna supstanca: Propakvizafop 100 g/l Problemi koje možete rešiti: Proso korovsko Sirak divlji Muhari Svračica crvena Pirevina obična Mrtva kopriva...

cena na upit

Efica® 960 EC

Herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova u ratarstvu, povrtlarstvu, začinskom bilju, industrijskom bilju, vinograda...

cena na upit

Betanal AM 11 New

BETANAL AM 11 NEW se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi. Sastav:    fenmedifam 160 g/l    desmedifam 160 g/l For...

cena na upit

Alister New

ALISTER NEW je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici. Sastav:   diflufenikan...

cena na upit

Arigo

Arigo® HERBICID AKTIVNE MATERIJE: mezotrion 360 g/kg; nikosulfuron 120 g/kg; rimsulfuron 30 g/kg; PRIMENA: Arigo® je novi herbicid širokog spektra del...

cena na upit

Herbicidi za suzbijanje korova u žitaricama!

MustangTM je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u žitaricama i kukuruzu za zrno i silažu, sa izrazito širokim spektrom delovanja. Mustan...

cena na upit

Mustang™

AKTIVNE MATERIJE: 2,4-D 2-EHE 450 g/l + fl orasulam 6 g/l suspoemulzija - SE OPŠTE INFORMACIJE - OSOBINE: MustangTM je herbicid namenjen suzbijanju ši...

cena na upit

Principal® Plus

AKTIVNE MATERIJE: rimsulfuron 23 g/kg nikosulfuron 92 g/kg dikamba 550 g/kg PRIMENA: Principal® Plus se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kuku...

cena na upit

Akris®

KONCENTRIRANA SUSPOEMULZIJA - SE tekući koncentrat za pripravu suspenzije Kombinirani herbicidni pripravak za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) u...

cena na upit

Stranica 2 od 9. Rezultati 21 - 40 od 178.