Herbicidi

Zaštita nasada ili usjeva, zaštitna sredstva za suzbijanje korova - Herbicidi

Nicosh ®

NICOSH je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i si...

cena na upit

Focus Ultra®

Selektivni graminicid - herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u: 1. soji, suncokretu, šećernoj repi, uljan...

cena na upit

Frontier X2®

Frontier® X2 je zemljišni herbicid namijenjen za suzbijanje uskolisnih sjemenskih korova te nekih širokolisnih korova primjenom nakon sjetve prije nic...

cena na upit

ElumisPeak

ElumisPeak jedinstveno je trostruko rješenje protiv najšireg spektra korova u kukuruzu nakon nicanja! Herbicid na3 - jednostavno najkompletniji herbic...

cena na upit

Basagran 480®

Koncentrat za otopinu (SL) BASAGRAN® 480 je herbicid namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti nekim viš...

cena na upit

Butisan S®

Herbicid za suzbijanje sjemenskih monokotiledonskih korova i širokolisnih korova u uljanoj repici i bijelom i crvenom kupusu. Uljana repica (Brassica...

cena na upit

Cambio®

Kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima u k...

cena na upit

Filon 80 EC

Filon 80 EC je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici. Sastav: Prosulfokarb (800 g/L). For...

cena na upit

LONTREL 300

Selektivan sistemično kontaktni herbicid. Oblik formulacije: tekući koncentrat za otopinu. LONTREL 300 namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova...

cena na upit

MOTIVELL®

Translokacijski herbicid za folijarnu primjenu.Oblik formulacije: tekući koncentrat uljne suspenzije.MOTIVELL je namijenjen za suzbijanje jednogodišnj...

cena na upit

STARANE 250

Translokacijsko - kontaktni herbicid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.STARANE 250 namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegod...

cena na upit

ARRAT ®

Selektivni kontaktno - sistemični herbicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju.ARRAT je namijenjen za...

cena na upit

DIQUA

Kontaktni herbicid.Oblik formulacije: koncentrat za otopinu (SL)DIQUA je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u:kr...

cena na upit

TORDON 22 K

Sistemični totalni herbicid-arboricid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za otopinu.TORDON 22 K namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegod...

cena na upit

BETHA CA®

Kombinirani kontaktni herbicid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.BETHA CA namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korov...

cena na upit

BETHA OF ®

Kombinirani herbicid. Oblik formulacije: tekući uljni koncentrat za emulziju. BETHA OF namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova...

cena na upit

ETO 20 EC

Selektivni herbicid.Oblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju.ETO 20 EC namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih ko...

cena na upit

PYRAMIN® WG

Selektivni zemljišni i kontaktno-sistemični herbicid.Oblik formulacije: močive samodispergirajuće granule - koncentrat za suspenziju.PYRAMIN WG namije...

cena na upit

Stranica 10 od 11. Rezultati 181 - 200 od 209.

Herbicidi - Tekstovi