Kosac- radnik/ca na održavanju zelenih površina

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 3
Vrsta zaposlenja: Na određeno; sezonski
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 1.2.2019.
Natječaj vrijedi do: 15.2.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac


Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: KLASA: 363-01/19-03/05
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-19-2
Poreč-Parenzo, 31.01.2019. godineKLASA: 363-01/19-03/05
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-19-2
Poreč-Parenzo, 31.01.2019. godine

Na temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: radnik II, vozač II, radnik na pometanju II, kosac, vrtlar I, poslovođa na groblju, kontrolor parkirališta II na određeno vrijeme od dana 29.01.2019. godine, KLASA: 363-01/19-03/05, URBROJ: 2167/01-53/65-04/1-19-1, raspisuje seNa temelju Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu natječaja za radno mjesto: radnik II, vozač II, radnik na pometanju II, kosac, vrtlar I, poslovođa na groblju, kontrolor parkirališta II na određeno vrijeme od dana 29.01.2019. godine, KLASA: 363-01/19-03/05, URBROJ: 2167/01-53/65-04/1-19-1, raspisuje se


NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
NA ODREĐENO VRIJEME

 • RADNA JEDINICA ČISTOĆA
RADNIK II
( 20 izvršitelja )

Poslovi radnog mjesta:
 • obavlja poslove pražnjenje kontejnera i kanti,
 • sakupljanje korisnog otpada,
 • ručno selektiranje korisnog otpada,
 • obavljanje poslove pranja specijalnog vozila i kontejnera,
 • kontroliranje ulaza i izlaza sa odlagališta,
 • vrši odvage ulaza i izlaza komunalnog i korisnog otpada,
 • usmjeravanje dospjelog otpada na određene lokacije unutar odlagališta,
 • dodavanje materijala za prešanje strojaru,
 • obavlja i ostale poslove po nalogu poslovođe.

Uvjeti:
a) NKV

VOZAČ II
(3 izvršitelja)

Poslovi radnog mjesta:
 • vozi specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada i pometanje po programu čišćenja,
 • brine se o tehničkoj ispravnosti vozila i o redovnom održavanju, pregledu i čistoći vozila,
 • obavlja ostale poslove prema nalogu poslovođe i voditelja
 • prikuplja otpad u dobivenom području prema planu odvoza

 • Uvjeti:
 • KV
 • 2 godine radnog iskustva,
 • osposobljenost / kvalifikacija za vozača motornog vozila „B“ i „C“ kategorije,
 • osposobljen za rad sa digitalnim tahografima,
 • KOD 95.

 • RADNIK NA POMETANJU II
  ( 2 izvršitelja )


  Poslovi radnog mjesta:
  • čisti i održava čistoću po ranije utvrđenim područjima, prometnicama i javnim površinama,
  • čisti i održava čistoću na obalnom dijelu izvan turistički naselja,
  • obavlja i druge poslove po nalogu voditelja
  Uvjeti:
  a) NKV


  RADNA JEDINICA HORTIKULTURA I GROBLJE


  KOSAC
  ( 3 izvršitelja )

  Poslovi radnog mjesta:
  • kosi i održava zelene površine,
  • vodi dnevnu brigu o ispravnosti i čistoći kosilice, alata i uređaja,
  • pravovremeno prijavljuje kvarove i oštećenja,
  • radi i sa ostalim uređajima po potrebi,
  • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.

  Uvjeti:
  a) NKV
  VRTLAR I
  (1 izvršitelj)

  Poslovi radnog mjesta:
 • obavlja poslove sadnje, te radi na poslovima održavanja i njege ljetnica, ukrasnog bilja, trajnica i stablašica,
 • odgovoran za održavanje i čuvanje sredstava za rad,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predradnika.
 • Uvjeti:
  a) NKV

  POSLOVOĐA NA GROBLJU
  (1 izvršitelj)

  Poslovi radnog mjesta:
 • organizira i sudjeluje u provedbi radnih obveza unutar svog djelokruga rada,
 • organizira i vrši prijevoz pokojnika do mjesta sahrane,
 • brine i vodi sve poslove oko organizacije sahrane,
 • radi na poslovima mjerenja i iskolčenja grobnog mjesta
 • vodi brigu o stanju pogrebne opreme i skladišnom poslovanju,
 • vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja,
 • Uvjeti:
  a) SSS
  b) osposobljenost / kvalifikacija za vozača motornog vozila "B" kategorije,

  RADNA JEDINICA KOMERCIJALNE DJELATNOSTI

  KONTROLOR PARKIRALIŠTA II
  ( 3 izvršitelja )

  Poslovi radnog mjesta:
  • vodi brigu i odgovoran je o stanju naplate na otvorenim i zatvorenim parkiralištima,
  • obilazi i provodi sve mjere vezane uz pravilno funkcioniranje dijelova sustava, informativnih i prometnih oznaka,
  • obavlja fizičku kontrolu prometovanja, parkiranja i boravka vozila u pješačkim zonama,
  • vodi evidencijski dnevnik o izvanrednim događajima i okolnostima na parkiralištima i pješačkim zonama ,
  • odgovoran je za prosljeđivanje informacija o izvanrednim događajima prema nadležnima u društvu ili interventnim službama,
  • vodi brigu o urednosti i čistoći opreme na svim parkiralištima i u pješačkim zonama,
  • svakodnevne poslove obavlja sukladno važećoj regulativi lokalne samouprave,
  • odgovoran za pravilno i savjesno rukovanje opremom za rad,
  • obavlja i druge poslove po nalogu samostalnog referenta za kontrolu i naplatu parkiranjaivoditelja.
  Uvjeti:
  a) SSS
  b) poznavanje rada na računalu  UZ PRIJAVU SVI KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:
 • životopis
 • preslik radne knjižice ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka o radno pravnom statusu (iz evidencije HZMO-a)
 • Za radno mjesto VOZAČ II potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:

  1.preslik vozačke dozvole ( KOD 95 ),
  2.preslik svjedodžbe o kvalifikaciji za vozača motornog vozila,
  3.preslik potvrde o korištenju digitalnog tahografa.


  Za radno mjesto POSLOVOĐA NA GROBLJU potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju:
 • preslik vozačke dozvole

  Sva dokumentacija prilaže se u preslici. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali je kandidat koji bude odabran dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Najniža neto plaća za radna mjesta koja su predmet Natječaja iznosi 4 600 kuna. Radniku se podmiruju i troškovi prijevoza na posao i s posla sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, kao i sva prava utvrđena u istom.
  Sa odabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme. Ukoliko radnik bude uspješno izvršavao radne zadatke, radniku će se ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

  Rok za podnošenje prijave je 15 ( petnaest ) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Društva.

  Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

  USLUGA POREČ d.o.o., Mlinska 1, Poreč,
  s naznakom:
  „Prijava na natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme: za radno mjesto _______“.


  Pridržava se pravo poništiti natječaj bez obveze da se kandidatima obrazlažu razlozi poništenja.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

  Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

  Ovaj natječaj objavljuje se na oglasnoj ploči Društva, te na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o.: www.usluga.hr. Obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u javnom glasilu ( Glas Istre), te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost društvu Usluge Poreč d.o.o. da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama voditelja obrade – Usluga Poreč d.o.o..
  Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na mrežnoj stranici Usluga Poreč d.o.o. www.usluga.hr.

  Komisija za provedbu natječaja


 • Poslodavac


  Poslodavac: USLUGA POREČ, D.O.O. ZA KOMUNALNE POSLOVE
  Kontakt: pismena zamolba: Mlinska 1, 52440 Poreč

  Info

  Kategorija: Radna mesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 01.02.2019.
  Datum izmene oglasa: 02.02.2019.
  Pregleda: 34
  Šifra oglasa: 41779

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas