Liječnik/ica specijalizant/ica iz kliničke mikrobiologije

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 14.9.2018.
Natječaj vrijedi do: 1.10.2018.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Temeljem članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14, 70/16 i 131/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za 2018. odobrenog dopisom Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/18-01/123 ur. broj: 534-03-2-2/3-18-2 od 23. svibnja 2018. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Zagreb raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem djelatnika radi obavljanja specijalizacije
16. Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
- liječnik specijalizant iz kliničke mikrobiologije – 2 izvršitelja
Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:
- završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (doktor medicine)
- odobrenje za samostalan rad
Uz životopis, kandidati su dužni priložiti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
- preslik diplome
- preslik odobrenja za samostalan rad
- preslik prijepisa položenih ispita na studiju
- preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
- preslik nagrada za vrijeme studija
- preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
- popis objavljenih radova i kopije radova
- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
S izabranim pristupnikom sklapa se Ugovor o specijalizaciji i Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, bez zatraženih dokaza iz natječaja, izuzet će se iz razmatranja.
Povjerenstvo za izbor specijalizanata može zatražiti provedbu psihološkog testiranja, a za kirurške grane i testiranje manualne spretnosti.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN 82/08., na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102., st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Prijave se šalju na adresu:
Klinički bolnički centar Zagreb
Zagreb, Kišpatićeva 12
Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Poslodavac


Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kontakt: pismena zamolba: Kišpatićeva 12, 10000 ZAGREB

Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 13.09.2018.
Datum izmene oglasa: 15.09.2018.
Pregleda: 25
Šifra oglasa: 40350

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas