Nastavnik/ca mikrobiologije i medicinske mikrobiologije

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Drugi oblici rada
Radno vrijeme: 9 sati tjedno
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 6.2.2019.
Natječaj vrijedi do: 14.2.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja:
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje:

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

  • Nastavnika/nastavnica predmeta: MIKROBIOLOGIJA I MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA – određeno, nepuno radno vrijeme, 9 sati nastave, 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: dr. medicine, specijalist mikrobiologije i medicinsko – laboratorijski inženjer prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N. N. br. 1/96 i 80/99) čl. 37. kao i prema Nastavnom planu i programu za zanimanje sanitarni tehničar i farmaceutski tehničar (Glasnik Ministarstva prosvjete i sporta br. 12/1997)

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj potrebno je priložiti: životopis, domovnica, dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava), potvrdu o stažu s HZMO-a., dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju).


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne Novine, broj: 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Medicinske škole Dubrovnik, a sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).

Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom „ za natječaj“ na adresu: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
BALTAZARA BOGIŠIĆA 10
20000 DUBROVNIK

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.Poslodavac


Poslodavac: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
Kontakt:
  • osobni dolazak: BALTAZARA BOGIŠIĆA 10, DUBROVNIK
  • pismena zamolba: Baltazara Bogišića 10, 20 000 Dubrovnik


Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 06.02.2019.
Datum izmene oglasa: 08.02.2019.
Pregleda: 13
Šifra oglasa: 41872

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas