Nastavnik/ca na odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 17.3.2020.
Natječaj vrijedi do: 3.4.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 6 godina
Ostale informacije: Na temelju Odluke V. Stručnog vijeća za društveno područje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveučilište u Zadru raspisuje zajednički javni


N A T J E Č A J
 • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje agronomija na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu;
  Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14., 127/17), uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka
  USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.

  Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

  Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.

  Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativne-poslove-i-poslove-arhiva/obrasci.

  Prijavi na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:
 • curriculum vitae,
 • knjige, izvorne znanstvene radove i ostale radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
 • dokaz o znanstvenom stupnju,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Znanstvenog područnog vijeća,
 • dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
 • izvješće o znanstveno-nastavnom radu,
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
 • dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više zvanje),
 • potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama koju daje ovlaštena liječnička ordinacija medicine rada (ne starije od 6 mjeseci). Uvjerenje prilažu samo kandidati za prvi izbor u znanstveno-nastavno zvanje na Sveučilištu u Zadru.

 • Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
  Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.


  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) , dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te imaju pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

  Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

  Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

  Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku od 15 dana od izbora.  Poslodavac


  Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZADRU
  Kontakt:
  • pismena zamolba: M.Pavlinovića 1, 23000 Zadar  Info

  Kategorija: Radna mesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 17.03.2020.
  Datum izmene oglasa: 18.03.2020.
  Pregleda: 16
  Šifra oglasa: 46473

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas