Specijalist/ica mikrobiologije i parazitologije

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis

SPECIJALIST/ICA MIKROBIOLOGIJE I PARAZITOLOGIJE


Radno mjesto


Mjesto rada: KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 8.11.2019.
Natječaj vrijedi do: 15.11.2019.

Posloprimac


Potrebna zvanja: medicinska mikrobiologija s parazitologijom
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT I ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Opis posla: obavlja specifične dijagnostičke pretrage, terapeutske i druge intervencije, samostalno obavlja preglede, obradu, dijagnostiku i liječenje pacijenata u okviru svoje specijalnosti, obavlja konzultativno-konzilijarne preglede na zahtjev drugih doktora medicine, prati zdravstveno stanje pacijenata, gravitirajuće populacije, te sudjeluje u izradbi Programa mjera zdravstvene zaštite iz područje svoje specijalnosti, sudjeluje u akcijama zdravstvenog odgoja i prosvjećivanja i edukaciji zdravstvenih djelatnika, daje stručna mišljenja na sastancima službe - odjela, Stručnog vijeća Zavoda, itd., predlaže nove metode rada za dijagnostičke, terapeutske i preventivne postupke.
N A T J E Č A J
 • Za prijam u radni odnos specijaliste/specijalistica mikrobiologije i parazitologije, jedan izvršitelj na određeno vrijeme
  Uvjeti: Specijalist/specijalistica mikrobiologije i parazitologije, položen stručni ispit i odobrenje
  za samostalan rad.
 • Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad i uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu
 • Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će
  se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

  4. Rok za podnošenje prijava je od 8. 11.2019. do 15.11.2019.
  Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,
  47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

  5. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  6. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

  7. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

  U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

  Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  8. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.


 • Poslodavac


  Poslodavac: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  Kontakt:
  • pismena zamolba: dr. V. Mačeka 48, Karlovac  Info

  Kategorija: Radna mesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 08.11.2019.
  Datum izmene oglasa: 09.11.2019.
  Pregleda: 30
  Šifra oglasa: 45076

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas