Stručni suradnik biolog-limnolog (i.vrsta)

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: KOPAČEVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.11.2019.
Natječaj vrijedi do: 5.12.2019.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Javna ustanova Park prirode Kopački rit raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
1. Za popunu slijedećeg radnog mjesta

1.1. Stručni suradnik biolog-limnolog (I.vrsta) 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti- polja biologije ili interdisciplinarne prirodne znanosti
• jedna (1) godina radnog iskustva u struci
• aktivno znanje engleskog jezika
• znanje rada na računalu (MS Office, internet)
• probni rad šest (6) mjeseci

1.2. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

1.3. Rok za prijavu na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave u Narodnim
novinama.

1.4. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće
dokumente:
- životopis s podacima o školovanju,
- presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
- presliku domovnice,
- elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o radnom iskustvu, preslika ugovora o radu, rješenja, odluke
- presliku vozačke dozvole „B“ kategorije
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 6
mjeseci od dana objave javnog natječaja

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/2008, 69/2017).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:
- Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“, Kopačevo, Mali Sakadaš 1, 31327 Bilje, s naznakom
Za natječaj – „Stručni suradnik biolog-limnolog“

Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ pridržava pravo provjere (usmeno/pismeno) znanja kandidata, a za one koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj. Obavijest o terminu testiranja, kao i obavijest o rezultatima testiranja biti će objavljeni na web stranici Javne ustanove Park prirode Kopački rit: www.pp-kopacki-rit.hr
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti zakonom propisanu dokumentaciju kojom dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Takav kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete biti će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora. O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Javni natječaj za izbor i imenovanje iz točke I. ove Odluke oglasiti će se u “Narodnim novinama”, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Ustanove (ww.pp-kopackirit.hr) i trajati će 8 (osam) dana.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da JUPP Kopački rit može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka suglasno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.Opis poslova i zadaća:
• Prati i proučava kakvoću vode
• Obrađuje podatke i izrađuje analize iz područja limnologije
• Sudjeluje u izradi i provedbi Plana upravljanja i Godišnjeg programa Parka prirode
• Daje prijedloge za stručna istraživanja iz djelokruga limnologije
• Sudjeluje u provedbi projekata vezanih za zaštitu prirode financiranih od strane Ustanove ili trećih osoba
• Organizira, priprema i provodi stručne istraživačke projekte u suradnji sa stručnim voditeljem
• Prati izvršavanje obveza koje proistječu iz ugovora o znanstveno istraživačkim projektima
• Surađuje sa sektorom vodnoga gospodarstva u svrhu poboljšanja i očuvanja vodenih ekosustava Parka
• Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima ili programima edukacije vezanima uz poslove iz svoje nadležnosti, radi prezentacije vrijednosti vodenih ekosustava Parka i njegovih aktivnosti te usvajanja novih znanja potrebnih za učinkovitije upravljanje Parkom
• Izrađuje stručne podloge vezane uz očuvanje vodenih ekosustava Parka za potrebe izrade promotivnih materijala i programa edukacije i interpretacije
• Radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog
• Za svoj rad odgovoran je stručnom voditelju i ravnateljuPoslodavac


Poslodavac: JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
Kontakt:
  • pismena zamolba: Mali Sakadaš 1, 31327 KopačevoInfo

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 27.11.2019.
Datum izmene oglasa: 28.11.2019.
Pregleda: 51
Šifra oglasa: 45253

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas