Stručni suradnik/suradnica biolog/inja-ekolog/inja

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: CRNI LUG, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 27.2.2019.
Natječaj vrijedi do: 7.3.2019.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 1 godinu
Ostale informacije:
Na temelju članka 21. Statuta JU „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/14-01/08, URBROJ: 2170/1-52-01-01-14-1 od 04.11.2014.), sukladno pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike za zapošljavanje na neodređeno (KLASA: 112-01/18-01/06, URBROJ: 517-02-1-1-19-74 od 11.01.2019.) ravnatelj JU "Nacionalni park Risnjak" raspisuje
N A T J E Č A J
.za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
 • Stručni suradnik biolog/ekolog – 1 izvršitelj/ica

 • Uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biologije, ekologije i/ili zaštite prirode;
  • radno iskustvo od 1 godine na poslovima struke
  • aktivno znanje jednog svjetskog jezika
  • poznavanje rada na PC-u
  • probni rad 3 mjeseca
  • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
  U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave, naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuje, te ju je potrebno vlastoručno potpisati.

  Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe)
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku domovnice
  • ispravu kojom se dokazuje radni staž (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a),
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
  • presliku vozačke dozvole
  Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug, s naznakom „Za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja i/ili razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonom ili pismeno (e-mailom).
  Kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.


  Poslodavac


  Poslodavac: JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
  Kontakt: pismena zamolba: 51317 Crni Lug, Bijela vodica 48

  Info

  Kategorija: Radna mesta
  Vrsta oglasa: Potražnja
  Cena: na upit
  Država: Hrvatska
  Datum objave oglasa: 27.02.2019.
  Datum izmene oglasa: 28.02.2019.
  Pregleda: 32
  Šifra oglasa: 42146

  Predaj oglas

  Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas