Viballa - rešava širokolisne korove u suncokretu

Kontaktiraj

Corteva Agriscience

Kontakt - Corteva Agriscience

Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o
Kiš Ernea 4, 21000 Novi Sad
Tel+381212107730
Email: milica.jakovljevic@corteva.com
www.corteva.rs

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis

ViballaTM je novi herbicid za primenu posle nicanja zasnovan na inovativnoj aktivnoj materiji ArylexTM active za kontrolu problematičnih širokolisnih korova u usevu suncokreta.

Ključne prednosti preparata ViballaTM 

 • Najbolja kontrola ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), čak i prerasle;
 • Novo rešenje u borbi protiv rezistentnih korova;
 • Jedinstveni period primene: od pojave 4 prava lista do početka stadijuma butonizacije (BBCH 14-50);
 • Bez ograničenja plodoreda;
 • Primenjuje se u svim hibridima suncokreta: konvencionalnim i tolerantnim prema herbicidima (ExpressSun® i Clearfield®);
 • Visoki nivo bezbednosti za životnu sredinu.

Novi hemijski sastav herbicida

ArylexTM active prema mehanizmu delovanja pripada grupi sintetičkih auksina (HRAC, grupa O). Efikasno delovanje i pri malim kolčinama primene, brzo prodire u korovsku biljku i ispoljava dejstvo. Deluje i u promenljivim vremenskim uslovima (suvo i hladno vreme).

Kako deluje ArylexTM active?

Molekuli ArylexTM active prodiru u biljku i kreću se po celoj biljci, nakupljajući se u tačkama porasta. Herbicid biljka brzo apsorbuje vezujući ga za specifične receptore auksina u ćelijskom jedru - i baš taj momenat razlikuje ArylexTM active od svih ostalih sintetičkih herbicida na bazi auksina.
Vezivanje ArylexTM active za receptore auksina izaziva degradaciju belančevina - represora. Tokom nekoliko časova posle primene herbicida kod biljaka se remeti funkcija rasta. Nakon nekoliko časova pojavljuju se vidljivi znaci propadanja korova, a za 3-5 sedmica u potpunosti se uništavaju.

Delovanje na korove
Brzina delovanja

Aktivni rast osetljivog korova prestaje u roku od jednog dana nakon usvajanja preparata. Nakon 1-2 dana pojavljuju se prvi vidljivi znakovi delovanja kod korova, a konačno suzbijanje je 3-5 nedelja nakon tretmana i zavisi od vrste korova i stadijuma njihovog razvoja, broja korovskih biljaka i klimatskih uslova pre i posle tretmana.


Preporuka za primenu

 • Optimalna temperatura vazduha za primenu preparata je od +8 do +25°C;
 • Ne preporučuje se upotreba praparata ViballaTM kada su usevi suncokreta u stresu (usled oštećenja biljaka od strane štetočina, bolesti, nedostatka hranjivih materija, prethodno primenjenih preparata, suše ili velikih vrućina, viška vlage u vazduhu i zemljištu, kao i uticaja hladnog vremena i sl.);
 • Kiša koja padne u roku od jednog sata nakon tretmana može umanjiti efikasnost herbicida.

Primena sa drugim preparatima

ViballaTM se može primenjivati u raznim programima zaštite useva suncokreta sa ostalim herbicidima za suzbijanje širokolisnih korva. Međutim, treba izbegavati kombinaciju sa herbicidima na bazi imazamoksa, koje mogu dovesti do privremene manifestacije fitotoksičnosti. Kada koristite ove aktivne materije u programima zaštite, interval između tretmana mora biti najmanje 10 dana.

Takođe treba izbegavati primenu organofosfornih insekticida I kada se koriste preporučuje se interval od 12-14 dana. Ne preporučuje se upotreba preparata ViballaTM istovremeno sa graminicidima, interval između tretmana je 10 ili više dana.

Zahvaljujući aktivnoj materiji ArylexTM koja pripada novoj klasi hemijskih jedinjenja - arilpikolatinata i po međunarodnoj klasifikaciji ulazi u grupu auksin herbicida (sintetički auksini, Grupa O, klasifikacija HRAC), rizik razvoja rezistencije je definisan kao nizak.

Međutim, da bi izbegli svaki potencijalni rizik, treba se pridržavati sledećih preporuka:

 • koristiti maksimalno dozvoljenu količinu preparata za kontrolu korova;
 • obezbediti normalnu rotaciju poljoprivrednih kultura, plodored;
 • primenjivati naizmenično herbicida sa različitim mehanizmima delovanja;
 • primenjivati kombinovane programe zaštite useva suncokreta.
   

Info

Kategorija: Herbicidi
Vrsta oglasa: Ponuda
Cena: 0,00 din
Država: Srbija
Datum objave oglasa: 21.05.2020.
Pregleda: 17820
Šifra oglasa: 46977

Dokumenti


Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas