VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/CA ZA EKONOMIKU I TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (ZAGREB)

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis

Radno mjesto Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 26.1.2018.
Natječaj vrijedi do: 5.2.2018.
Posloprimac Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: 4 godine
Ostale informacije: Na temelju članka 24. Statuta Savjetodavne službe, Savjetodavna služba objavljuje PONAVLJANJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA I JAVNI NATJEČAJ 3. Sektor za ruralni razvoj, Odjel za ekonomiku i tržište poljoprivrednih proizvoda - Viši stručni savjetnik za ekonomiku i tržište poljoprivrednih proizvoda, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni i/ili roditeljski dopust), s mjestom rada u Zagrebu – 1 izvršitelj/ica Uvjeti za rad: - državljanstvo Republike Hrvatske, - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, ekonomske ili šumarske struke, - najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - znanje jednog stranog jezika, - znanje rada na računalu, - položen vozački ispit B kategorije. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - životopis, - presliku domovnice, - presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome), - elektronički zapisi ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO, ne starije od 30 dana, - uvjerenje poslodavaca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima sa VSS, potvrda o vrsti poslova ili ugovor o radu, - presliku vozačke dozvole. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, te dokaz da je nezaposlen. Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Savjetodavna služba, Savska cesta 41, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“ U prijavi je potrebno obvezno navesti radno mjesto za koje se prijavljuje te točnu e-mail adresu za kontakt i telefon. Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama (www.nn.hr), web-stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr) i web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), a rok prijave na javni natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Na intervju i/ili testiranje iz struke, znanja stranog jezika i znanja rada na računalu bit će pozvani kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju, najmanje pet dana prije održavanje testiranja, putem web-stranice Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr). Za kandidata koji ne pristupi na intervju i/ili testiranje smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, jer se nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće razmatrati. O izboru će kandidati biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Poslodavac Poslodavac: Savjetodavna služba, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu, te unapređenju gospodarenja šumama i šums
Kontakt: pismena zamolba: Savska cesta 41, 10 000 Zagreb

Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Datum objave oglasa: 26.01.2018.
Pregleda: 177
Šifra oglasa: 37267

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas