Viši/a stručni/na suradnik/ca - poljoprivredni redar

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 24.9.2018.
Natječaj vrijedi do: 2.10.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: 3 godine
Ostale informacije: Opis poslova: viši stručni suradnik- poljoprivredni redar


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18), vezano za članak 29. stavak 3. istog zakona, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lobor raspisala je

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u
Jedinstveni upravni odjel Općine Lobor

VIŠI STRUČNI SURADNIK – POLJOPRIVREDNI REDAR – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 6 mjeseci, zbog obavljanja privremenih poslova, mjesto rada Općina Lobor, Općina Mihovljan i Općina Novi Golubovec, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
 • magistar struke ili stručni specijalist poljoprivredne struke
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Na ovaj oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom oglasu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa zakonom.
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na oglas),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
- presliku vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te prijavi mora priložiti propisane dokaze o svom statusu, sukladno zakonu.
Oglasni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (provjera znanja rada na osobnom računalu) i intervjua.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Na web stranici Općine Lobor, www.lobor.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lobor objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Pisane prijave na Oglas, s obveznim prilozima podnose se na adresu: Općina Lobor, Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, Trg svete Ane 26, Lobor, s naznakom: “Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika – poljoprivrednog redara” u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Krapina.
Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas i o istome će biti obaviještene pisanim putem.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Poslodavac: OPĆINA LOBOR
Kontakt:
 • osobni dolazak: TRG SVETE ANE 26, LOBOR
 • pismena zamolba: Trg Svete Ane 26,49253 Lobor


Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 24.09.2018.
Datum izmene oglasa: 25.09.2018.
Pregleda: 36
Šifra oglasa: 40446

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas