Voditelj/ica odjela za patologiju, citologiju i kliničku mikrobiologiju

Oglas je neaktivan!

Ovaj oglas više nije aktivan, pogledajte slične oglase iz kategorije: Radna mesta.

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; reizbor
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:
  • Rad vikendom i praznikom
  • Smjena - poslijepodne
  • Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 4.8.2018.
Natječaj vrijedi do: 13.8.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Stručni ispiti: Potreban položen stručni ispit; SPECIJALISTIČKI ISPIT I ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; stručni ispit za doktora medicine
Radno iskustvo: 2 godine
Ostale informacije: N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje na reizborna radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandat od 4 godine, za službe i odjele


15.Voditelj/ica odjela za patologiju, citologiju i kliničku mikrobiologiju


Uvjeti:
Za radna mjesta od 3-11, 14-16: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), položen državni/stručni ispit, položen specijalistički ispit i/ili ispit iz uže specijalizacije za djelatnost odjela/poliklinike, 2 godine radnog iskustva VSS, važeće odobrenje za samostalan rad,

Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o radnom iskustvu – potvrda HZMO, domovnica, diploma, uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu; odobrenje za samostalan rad (licenca), uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu i/ili ispitu iz uže specijalizacije.
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju i radno iskustvo za reizborni položaj kandidati koji su zaposlenici Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije Bolnice.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html )
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana(www.ozbpakrac-bhv.hr) . Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za izbor i imenovanje “; u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.Poslodavac


Poslodavac: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
Kontakt: pismena zamolba: Bolnička 74, Pakrac

Info

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 02.08.2018.
Datum izmene oglasa: 04.08.2018.
Pregleda: 19
Šifra oglasa: 39891

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas