Vrtlar/ica

Nažalost, oglas nema fotke :(

Kontaktiraj

Kontakt - HZZ

HZZ - HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Web. http://www.hzz.hr

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis


Radno mjesto


Mjesto rada: DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.1.2020.
Natječaj vrijedi do: 28.1.2020.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju članka 17. Pravilnika o radu JU Rezervat Lokrum, ravnatelj Javne ustanove Rezervat Lokrum raspisuje:

NATJEČAJ
za prijam na radno mjesto 'Vrtlar' (m/ž) – 2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

Opći uvjeti:
 • < >hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost.

  Posebni uvjeti:
 • SSS / KV
 • probni rad 2 mjeseca.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • < >dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 • neovjereni preslik svjedodžbe
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

  Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

  Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.) pod ravnopravnim uvjetima.

  U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
  Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

  Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na testiranje i razgovor (intervju) pred Povjerenstvom.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

  Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima.

  O rezultatima javnog natječaja i odluci, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  Prijave na natječaj šalju se na adresu:
  Javna ustanova 'Rezervat Lokrum',
  Od Bosanke 4,
  20000 Dubrovnik
  s naznakom : 'Za natječaj – radno mjesto 'Vrtlar'

  Natječaj se objavljuje kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Dubrovnik.
  Prijave se dostavljaju zaključno s danom 28. siječnja 2020.

  Javna ustanova 'Rezervat Lokrum'
  Ravnatelj
  Ivica GrilecPoslodavac


Poslodavac: JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM
Kontakt:
 • pismena zamolba: Od Bosanke 4, 20000 DubrovnikInfo

Kategorija: Radna mesta
Vrsta oglasa: Potražnja
Cena: na upit
Država: Hrvatska
Datum objave oglasa: 20.01.2020.
Datum izmene oglasa: 21.01.2020.
Pregleda: 32
Šifra oglasa: 45682

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas