Stočna hrana

Stočna hrana, krmne smjese i hrana za perad

Schaumacid Clean mravlja kiselina za konzervaciju svježeg pivskog tropa

Dodatak hranidbi koji konzervira. Naročito pogodan za konzerviranje svježeg pivskog tropa.Zaštita silaža prilikom korištenja.Obilježja proizvoda: mrav...

cena na upit

Schaumacid Clean mravlja kiselina protiv kvasaca i plijesni za tekuće sisteme hranidbe

Dodatak hranidbi koji konzervira. Dizajniran za sisteme tekuće hranidbe. Protiv razvoja kvasaca i plijesni.Obilježja proizvoda:mravlja i lignosulfonsk...

cena na upit

Kraft Mix Brojler CV super za tov purana sa NSP-encimima

Super sa 41% proteina za tov purana. Proteinska osnova uz specijalne dodatke za izradu vlastitih smjesa za tov purana.Obilježja proizvoda: proteinski...

cena na upit

Schaumalac M 55 SF ATG bazični premiks za završni tov sa probiotikom i ATG

Srednje komforna linija premiksa za završni tov. Prilagođena upotrebi suncokretova sačme i pogače u smjesi. Obilježja proizvoda: lizin fitaza i BONVIT...

cena na upit

Bonsilage Mais inokulant za silaže cijele biljke kukuruza

Kombinacija 3 homo- i heterofermentativnih sojeva bakterija za silaže cijele biljke kukuruza od 28-35% ST i silaže žitarica cijele biljke od 30-40% su...

cena na upit

Schaumalac Forte vezač mikotoksina širokog spektra djelovanja

Specijalni hranidbeni dodatak za sve vrste životinja, vezač mikotoksina. Obilježja proizvoda: aktivirani klinoptilolit, ekstrakti kvasca i morske alge...

cena na upit

Schaumaphos M 70 top premiks za tov svinja sa probiotikom

Bazična linija premiksa za poticanje proizvodnosti i imuniteta za prvi period tova svinja. Prilagođena kukuruzu kao osnovnoj žitarici u smjesi. Obilje...

cena na upit

3. Schaumalac PIC Grower 005 CV mikropremiks za tov svinja sa NSP-encimima

Komforna linija premiksa za tov. Sa BONVITAL-om i fitazom.Upotreba:• 0,5% udjela u smjesi

cena na upit

SME Bovi Top sa ZellPro, ATG

Specijalni proizvod za poboljšanje plodnosti, zdravlja papaka i vimena. Visoki antistresni faktor ZellPro! Obilježja proizvoda: sa ZellPro-om! Specija...

cena na upit

Schaumalac Z 40 univerzalni premiks za suprasne i dojne krmače, za odgoj nazimica

Univerzalni premiks za nazimice i krmače iz vrhunske linije Schaumalac. Obilježja proizvoda: visokoprobavljivi minerali i fitaza Esencijalne aminokise...

cena na upit

Rindavit VK premiks za zadnje dane suhostaja krava - pred teljenje krava

Specijalizirani premiks za suhostaj. Obilježja proizvoda: odnos Ca:P je vrlo uzak; 0,85 : 1 visoka razina vitamina E Efekti: antistresni učinak visoka...

cena na upit

Schaumalac 50 Plasma G premium super za fazu sisanja i odbića prasadi

50 %-tna premium nadopuna energije i proteina uz specijalne dodatke za izradu vlastitog predstartera i startera za prasad. Sa probiotikom BONVITAL. Ob...

cena na upit

Kalbi Vital pasta za telad sa imunoglobulinima

Ukusna pasta za telad za podizanje imuniteta Obilježja proizvoda: kombinacija imunoglobulina (specifična zaštita protiv E.coli, Rota/ Corona virusa i...

cena na upit

Rindamast 2000 - Univerzalni premiks za telad , odgoj junica i tov junadi

Obilježja proizvoda: Visoko opskrbljen vitaminima B-kompleksa. Efekti: Vrlo ukusan . Podmiruje potrebe junadi za različite namjene: junice ili bikovi...

cena na upit

Schaumalac ZL 60 ATG top premiks za krmače u laktaciji i odgoj nazimica ATG

Premiks za uspješan odgoj nazimica i za krmače u laktaciji iz vrhunske linije Schaumalac. Premiks za profesionalni odgoj nazimica. Obilježja proizvoda...

cena na upit

Schaumann Faserkonzentrat vlaknina iz čiste lignoceluloze, bez mikotoksina

Koncentrat vlaknine iz prirodne lignoceluloze Obilježja proizvoda:• čista lignoceluloza• količina vlaknine 66,5% Efekti: • dugotrajan osjećaj sitosti...

cena na upit

Bonsilage CCM inokulant za silaže vlažnog zrna kukuruza, vlažnog klipa kukuruza i drugih žitarica

Kombinacija 3 homo- i heterofermentativnih sojeva bakterija za silaže vlažnog zrna kukuruza i drugih žitarica od 58-68% ST. Klip sa komušinom:preporuk...

cena na upit

Horsal Leckschale premiks-lizalica za konje

15-kilogramski melasirani blok vitamina i minerala za lizanje po volji. Na paši ili u štali.Obilježja proizvoda: melasa čini trećinu proizvoda 3000 mg...

cena na upit

Layer PN Ideal mikropremiks za nesilice

0,5 %-tni premiks za top nesivosti konzumnih jaja. Bez dodanih aminokiselina. Obiljažja proizvoda: Kolinklorid i visoka dozacija ostalih vitamina Komb...

cena na upit

Layer NS Omega mikropremiks za nesilice sa omega-3-masnim kiselinama

0,5 %-tni premiks za odgoj pilenki i top nesivosti konzumnih jaja. Bez dodanih aminokiselina.Obilježja proizvoda: Dozacija vitamina za antistres, anti...

cena na upit

Stranica 3 od 6. Rezultati 41 - 60 od 113.

Stočna hrana - Tekstovi