Banana - cena na tržištu

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Banana".

Berza Cena Datum pristupa Izvor
ODA (Central America) 1.053,64 EUR/t 31.07.2021. Quandl