Acetohlor

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju rasta čvorova busanja trava. Selektivni preparat kod nas za suzbijanje semenskih travnih i pojedinih širokolisnih korova u kukuruzu. Prskanje obaviti na dobro pripremljenom i usitnjenom zemljištu, bez korova i krupnih čestica u zemljištu. Za dobro delovanje neophodno je da površina zemljišta bude vlažna ili da posle tretiranja padne kiša. Koristi se pre setve uz plitko unošenje u zemljište ili posle setve, a pre nicanja kukuruza ili u ranom postu uz dodatak belog ulja. U nižim dozama koristi se na lakšim i humusom siromašnijim zemljištima. Radi proširenja spektra na širokolisne semenske korove kombinuje se sa drugim aktivnim materijama (atrazin, terbutilazin, fluorohloridon…). U svetu se koristi i u: soji, krompiru, luku, kupusu, pamuku, šećernoj trsci, te plantažama jabuka, krušaka, vinove loze, narandže i limuna. LD50 1450. S.O. = III. Karenca: kukuruz za zrno OVP; faza mlečnog zrenja za silažu.