Gvožđe sulfat

Identifikacione oznake (brojevi) Gvožđe (II) sulfat anhidrat CAS broj: 7720-78-7 Gvožđe (II) sulfat monohidrat CAS broj: 17375-41-6 Gvožđe (II) sulfat heptahidrat CAS broj: 7782-63-0 CIPAC broj: 837

Čistoća ≥ 367,5 g/kg

Posebne odredbe

DEO A

Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B

Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije.
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na rizik za:

  • operatere,
  • decu/stanovnišvo od tretiranih igrališta,
  • površinske vode i ivodene organizme.

Uslovi za primenu, kada je to odgovarajuće, moraju uključiti mere za smanjenje rizika i nošenje odgovarajuće opreme za ličnu zaštitu.