Polietar-polimetilsiloksan

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Break thru s 240 SL 100,00%
(Polietar-polimetilsiloksan)
GoldSchmid /