Polietar-polimetilsiloksan

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Break thru s 240 SL Polietar-polimetilsiloksan GoldSchmid /