Propamokarb - hidrohlorid

Uspešno suzbija patogene gljivice iz rodova: Pythium, Phythophtora, Plasmopara, Pseudo - peronospora, Peronospora i Bremia. Protiv plamenjače krastavaca primenjuje se zalivanjem nakon nicanja ili presađivanja s 0,2 lit. 15 % rastvora po biljci. Zatim prskanjem 0,15% rastvorom svakih 7-10 dana. Ne preporučuje se više od 3 tretiranja. Protiv plamenjače paprike se prska 0,25% rastvorom i to najviše dva puta. Zaštita može da se obavi i zalivanjem sa 4 litra rastvora po m2 ili 2 decilitra po biljci. Ne koristiti ga u proizvodnji ljutih i ranih paprika. Protiv truleži korena paradajza primenjuje se pre presađivanja potapanjem 15 minuta u 0,15% rastvoru. Drugo tretiranje treba obaviti 2-3 dana nakon presađivanja 0,15% rastvorom u količini od 2,5 dl po biljci. Treća mera sprovodi se 21-28 dana nakon presađivanja zalivanjem 0,15% rastvorom u dozi od 10 litara po m2. Protiv Pythiuma u zasadima lala očišćene lukovice treba potopiti u 0,3% rastvor i ostaviti da odstoji 15-20 minuta. Preventivno se zaliva i zemljište 1,5% rastvorom pri čemu mora biti obavljena inkorporacija na dubinu 10-12 cm. Tretiranje zemljišta dozvoljeno je samo jednom tokom vegetacije. LD50 2300. S.O. = III. Karenca: 14 dana krompir, krastavci, 35 dana paprika. Zbog visokih rezidua ne sme da se koristi na drugom povrću.

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid.