S-metolahlor

Ova aktivna materija zaustavlja rast naklijalog semena uskolisnih i manjeg broja jednogodišnjih širokolisnih korova. Ima sve odlike zemljišnih preparata. U zemljištu “radi” oko mesec dana budući da mu je poluvreme razgradnje 15-25 dana. Najčešće se koristi kao zemljišni graminicid posle setve, a pre nicanja i u kombinacijama s drugim aktivnim materijama. Nije efikasan u postu. Na lakšim i humusom siromašnijim zemljištima upotrebljavaju se manje doze. Razgradnja se odvija pomoću svetlosti kada je primenjen na površinu zemljišta ili mikro organizmima kada je inkorporiran u zemljište. Nije sklon ispiranju u dublje slojeve zemljišta ili prekomernom isparavanju. Tačan mehanizam delovanja ove aktivne materije i nije potpuno jasan. Zna se da inhibira sintezu: masnih kiselina, lipida, proteina, giberelina i antocijana. U biljku ulazi koleoptilom (kod trava) i hipokotilom (kod širokolisnih vrsta). U slučaju propadanja useva ili ranije žetve, setva žitarica moguća je tek 4 meseca od tretiranja. Po pravilu ne ostaje u zemljištu dugo i ne šteti kulturama u plodosmeni. LD50 2780. S.O. = III. Karenca: 70 dana kukuruz, OVP soja, suncokret i šećerna repa. Karenca: OVNP za bob, pasulj, grašak, šargarepu, leblebiju, sočivo, lan (za vlakno i ulje), tikvice, običnu tikvu, veliku bundevu, kim, korijander, celer, beli luk, luk (iz lukovice), vučiku (Lupinus) i hmelj.

Identifikacione oznake (brojevi) CAS broj: 87392-12-9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer) CIPAC broj: 60

Čistoća ≥ 960 g/kg

Posebne odredbe

DEO A
Sredstvo za zaštitu bilja može biti registrovano kao herbicid.

DEO B
Radi primene jedinstvenih načela, pri donošenju odluke o registraciji, uzimaju se u obzir i zaključci postupka procene aktivne supstance od strane relevantnih tela Evropske unije. 
U ukupnoj proceni rizika posebna pažnja se obraća na:

  • mogućnost kontaminacije podzemnih voda aktivnom supstancom i njenim metabolitima CGA 51202 i CCGA 354743, ako se S-metolahlor primenjuje u područjima sa osetljivim (lakim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima, 
  • zaštitu vodenih biljaka.

Kada je to odgovarajuće, moraju se primeniti mere za smanjenje rizika.