Triklopir butotil

Preparat Form. Aktivne materije Proizvodi/Distribuira
Garlon 4 SL 66,79%
(Triklopir butotil)
Dow AgroSciences /
Dow AgroSciences, Beograd