Acrobat MZ WG

Proizvodu Acrobat MZ WG je ukinuta/istekla registracije na dan 05.08.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Mankozeb + Dimetomorf
Datum registracije 05.08.2009.
Registracija važi do 05.08.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Mankozeb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Suzbija fuzikladijum, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krompira, rđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. Karenca: 14 dana parada...

Dimetomorf

Sistemik za suzbijanje plamenjače vinove loze, krompira i salatnog krastavca. LD50 2000. S.O. = III. Karenca: 14 dana krompir, salatni krastavac; 28 dana duvan; 35 dana vinova loza (stone sorte) i 42 dana vinova loza (vi...