Alister New

Proizvod Alister New više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Jodosulfuron + Diflufenikan
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Jodosulfuron

Sulfonilureja herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u pšenici, ječmu i kukuruzu, raži i tritikalea. Kao i druge aktivne materije iz ove grupe u korovskim biljkama izaziva inhibic...

Diflufenikan

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju enzima fitoenske desaturaze (PDS) odgovornog za sintezu karotenoida. Selektivni preparat kontaktnog i rezidualnog dejstva, namenjen za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih ko...