Betanal AM 11 New

Proizvodu Betanal AM 11 New je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 16,00% Desmedifam , 16,00% Fenmedifam
Datum registracije 20.06.2012.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Bayer d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Desmedifam (16,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktno dejstvo. Uspešno suzbija korove iz porodice Amaranthaceae i mnoge d...

Fenmedifam (16,00%)

Ova aktivna materija izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvenu svim zelenim biljkama kojim svetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Kontaktni herbicid za upotrebu u kombinaciji s drugim aktivnim materijama u s...