Captan 80 WG

Količina aktivne materije u % 80,00% Kaptan
Datum registracije 31.03.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne materije

Kaptan (80,00%)

Aktivna materija površinskog dejstva. Suzbija najopasnije bolesti na voću, vinovoj lozi, povrću i cveću. Najdelotvorniji je u preventivnoj primeni protiv fuzikladijuma. LD50 9000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke; 35 da...