Captan 80 WG

Proizvodu Captan 80 WG je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Kaptan
Datum registracije 31.03.2008.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Arysta LifeScience Corp.
Distributeri

Aktivne materije

Kaptan

Aktivna materija površinskog dejstva. Suzbija najopasnije bolesti na voću, vinovoj lozi, povrću i cveću. Najdelotvorniji je u preventivnoj primeni protiv fuzikladijuma. LD50 9000. S.O. = III. Karenca: 21 dan voćke; 35 da...