Celest extra

Proizvodu Celest extra je ukinuta/istekla registracije na dan 31.10.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Difenokonazol + Fludioksonil
Datum registracije 24.03.2015.
Registracija važi do 31.10.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije

Difenokonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Sistemik za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuke. LD50 1453. S.O. = III. Karenca: 42 dana pšenica, 35 dana jabuka i lišće šećerne repe, 21 dan koren šećerne repe.

Fludioksonil

U kombinaciji sa ciprodinilom koristi se za suzbijanje sive plesni. Deluju kao inhibitori disanja mitohondrijama. Fludioksonil je fungicid površinskog dejstva. LD50 5000. S.O. = III. T - 2. Karenca: 21 dan vinova loza, a...