Certicor 050 FS

Proizvod Certicor 050 FS više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Metalaksil
Datum registracije 08.10.2012.
Registracija važi do 01.10.2022.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Syngenta Agro d.o.o.
Distributeri

Aktivne materije