Detia gas EX B

Proizvod Detia gas EX B više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Aluminijum fosfid
Datum registracije 09.06.2011.
Registracija važi do 01.06.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Detia Degesch
Distributeri

Aktivne materije