Dikocid

Proizvodu Dikocid je ukinuta/istekla registracije na dan 31.03.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % 2,4 – D + 2,4-D DMA
Datum registracije 13.08.2004.
Registracija važi do 31.03.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Herbos d.d.
Distributeri

Aktivne materije

2,4 – D

Ova aktivna materija izaziva poremećaj ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i deobu ćelije, sintezu proteina i disanje. 2,4 - D je selektivni translokacioni preparat za suzbijanje nekih jednogodišnjih i višegodišn...

2,4-D DMA