Dithane DG Neotec

Proizvodu Dithane DG Neotec je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Mankozeb
Datum registracije 07.07.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Indofil Chem.
Distributeri

Aktivne materije

Mankozeb

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Suzbija fuzikladijum, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krompira, rđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. Karenca: 14 dana parada...