Dithane DG Neotec

Količina aktivne materije u % 75,00% Mankozeb
Datum registracije 07.07.2004.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi Indofil Chem.
Distributeri

Aktivne materije

Mankozeb (75,00%)

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mesta delovanja. Suzbija fuzikladijum, šupljikavost, plamenjaču vinove loze i krompira, rđe i septorioze strnih žita i druge bolesti. LD50 6750. S. O. = III. Karenca: 14 dana parada...