Duett Ultra

Proizvodu Duett Ultra je ukinuta/istekla registracije na dan 31.12.2019. Dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je i primena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primena zaliha.

Količina aktivne materije u % Epoksikonazol + Tiofanat-metil
Datum registracije 03.02.2005.
Registracija važi do 31.12.2019.
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi BASF
Distributeri

Aktivne materije

Epoksikonazol

Deluje kao inhibitor biosinteze sterola. Zahvaljujući kombinacijama s delotvornim materijama iz drugih grupa (benzimidazoli) imaju vrlo širok spektar primene. Namenjeni su za suzbijanje uzročnika bolesti na žitaricama: B...

Tiofanat-metil

Inhibira stvaranje tubulina. LD50 6640 - 7500. S.O. Karenca: 42 dana za pšenicu, ječam i šećernu repu.