Etalfix PRO

Proizvod Etalfix PRO više nije na spisku i nije aktivan.

Količina aktivne materije u % Polimetilsiloksan (kopolimer) + Polietar
Datum registracije -
Registracija važi do -
Krajnji rok za prodaju zaliha -
Krajnji rok za primenu zaliha -
Proizvodi GoldSchmid
Distributeri

Aktivne materije